2021-petition-farsi

 

به: رئیس جمهور جو بایدن ، معاون رئیس جمهور کمالا هریس و کلیه اعضای کنگره ایالات متحده امریکا.

ما برای شما نامه می نویسیم زیرا، به شدت نگران تأثیر تحریم های ایالات متحده بر بسیاری از کشورهایی هستیم که از عواقب ناگوار همه گیری کوید 19  رنج میبرند   

سقوط اقتصاد جهانی ، تمام بشریت را به چالش می کشد.  همکاری علمی و فناوری و همبستگی جهانی در شرایط کنونی تبدیل به یک نیاز مبرم شده است .  در عوض ، دولت ترامپ جنگ اقتصادی (“تحریم ها”) علیه بسیاری از کشورهای جهان را افزایش داد    

ما از شما می خواهیم با برداشتن کلیه تحریم های اقتصادی ایالات متحده ، دوره جدیدی در روابط ایالات متحده با جهان آغاز کنید

  جهت امضا.

   ثبت نام در برگه با نام ، ایمیل ، تلفن ، سازمان ، موقعیت ، امضا برای سازمان 

https://sanctionskill.org/petition / Sanctions Kill.org 

  از وبینارها ، پانل های آموزشی و سایر تلاش ها برای مقابله با  تحریم ها در طول بحران COVID-19 حمایت مالی برای تبلیغ، درمورد اقدامات انجام شده توسط سازمان های خاص. به عنوان گام اولیه برای این کمپین  تشویق بسیج و تلاشهای آموزشی را  ادامه دهیم info@sanctionskill.orgداد. اشتراک گذاری ایده ها از طریق