Türkçe YaptırımlarKill Açıklaması

ABD ve onun işbirlikçileri politikalarına karşı çıkan ülkelere yaptırımlar uyguluyor. Yaptırımlar bir ekonomik savaş silahıdır ve bu ülkelerde kronik bir temel maddeler sıkıntısı, ekonomik kaos, hiperenflasyon, suni bir açlık, hastalık ve sefalet yaratılmasına neden oluyor. İlgili ülkelerin her birinde, yaptırımlar en yoksul ve en fakir olan bebekler, çocuklar, kronik hastalıkları olan insanlar ve yaşlılar üzerinde en ciddi etkiye sahiptir.

ABD tarafından uygulanan yaptırımlar uluslararası hukuku ihlal ediyor ve rejim değiştirmek için bir araç olarak kullanılıyor. 39 ülkede insanlığın üçte birini etkiliyorlar. Yaptırımlar insanlığa karşı bir suçtur. Askeri müdahaleler gibi, halkçı ve solcu hükümetleri ve hareketleri devirmek için kullanılırlar ve yerel Amerikan yanlısı sağcı güçlere ekonomik ve askeri destek sağlarlar.

Amerikan ekonomik hakimiyeti açısından ve dünyadaki 800’den fazla askeri üssüne dayanarak  ABD, tüm ülkelerin ciddi yaptırımlara tabi ülkelerin ekonomik olarak boğulmasına katılmalarını şart koşmaktadır. Bu ülkeler yaptırımlara tabi ülkelerle normal ticaret ilişkilerini sona erdirmek zorundadırlar, aksi takdirde Wall Street’in yıkıcı eylemlerine maruz kalma riski vardır. ABD’deki tbir çok topluluğu yok etmekten sorumlu bankalar ve finans kurumları diğer ülkelerin yağmalanmasında kilit rol oynamakta.

Dünyadaki birçok kuruluş ABD’nin uyguladığı yaptırımlarla ve ekonomik savaşlarla mücadele ediyor. İnsanların bu çok önemli konu hakkındaki farkındalığını artırmak için güçlerini birleştirmek için bir fırsat var. Planlanan kapsamlı kampanyaö protestolar ve gösteriler, sahiplenme, dilekçeler ve her türlü eylemlilikleri içerecektir.

Yaptırımlar Öldürür!   Yaptırımlar Savaştır!   YAPTIRIMLARA DERHAL SON VERİLSİN!

email: Info@SanctionsKill.org